Nemokamai naudokitės buhalterinės apskaitos programa GLOBIS

Buhalterinės apskaitos programa GLOBIS

Visi, mokymo centro PRO klientai, besimokantys Buhalterinės apskaitos ir mokesčių pagrindų klasėje bei Buhalterinės apskaitos pradmenų nuotoliniu būdu, gauna galimybę net iki pusės metų nemokamai naudotis buhalterine programa GLOBIS.

Internetinė buhalterinės apskaitos programa GLOBIS yra skirta įmonės buhalterinių operacijų registravimui, jų apdorojimui ir ataskaitų formavimui. Naudodamiesi programa GLOBIS, Jūs galėsite:

 • Vesti įmonės Bendrąjį žurnalą;
 • Formuoti avansines apyskaitas pagal atskaitingą asmenį;
 • Vesti įmonės apskaitą pagal projektus;
 • Formuoti Gautų sąskaitų faktūrų registrą;
 • Formuoti Panaudotų sąskaitų faktūrų registrą;
 • Spausdinti Kasos knygą, kasos pajamų, kasos išlaidų orderius;
 • Spausdinti Sąskaitų apyvartų žiniaraščių suvestinę;
 • Spausdinti buhalterines pažymas;
 • Spausdinti kiekvienos sąskaitos apyvartos žiniaraščius;
 • Formuoti Pelno (nuostolių) ataskaitą;
 • Formuoti Balansą.

Kaip pasinaudoti suteikta nuolaida? Parsisiųskite dovanų kupono panaudojimo instrukciją.